நீங்கள் உங்களின் இனிப்பு சுவையை பூர்த்தி செய்வதற்கும் அத்துடன் கொடூரங்களில்லா முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட சொக்களேற்றுக்களை சுவைப்பதற்கும் இல்லாவிடில் அதற்கும் மேலாக விசேடமாக சொக்கலேட் தெரிவுகளை சுவைப்பதற்கும் விரும்புவதாக இருந்தால் ஸ்மோக்கி சரியான இடமாக அமையும். பிரபலமான மரக்கறி உணவு ஆர்வலர் ஒருவரால் நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் முற்றுமுழுதாக கொடூரமான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு உணவையோ அல்லது அசைவம் கலந்த உணவுகளையோ கொண்டிருக்காமல் முழுவதும் மரக்கறி உணவுகளை கொண்டதாக இது அமைவதுடன் அது நிலையான உற்பத்திகளை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு இடமாக உள்ளது.  இங்கு விஜயம் செய்த மீட்லெஸ் மண்டே அமைப்பு அங்கு இருக்கும் உணவுகள் மற்றும் குடி பானங்களை சுவைப்பதற்கு விரும்பியிருந்தது. ஆனால் நாம் எந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் இங்கு அதிருப்தியை உணர்ந்திருக்கவில்லை.

பிரௌனீஸ் மற்றும் குடிபானங்கள்

 மீட்லெஸ் மண்டே அமைப்பு குழு அங்கிருக்கும் சொக்களேட்டுக்களில் வழமையான சில தெரிவுகளுக்கு சென்றிருந்த போதிலும் பீனட்டலா பிரௌணி அதிகளவான நிலக்கடலை மற்றும் நியூடெலாவினை கொண்டிருந்தது. அந்த பிரௌனிகள் சூடாக இருந்தது மிகவும் மெருதுவான முறையில் சுவையூட்டப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது.

சொக்கலேட்  மற்றும் பீனட்டலா பிரௌனீஸ்

ஸ்மோக்கியின் குறியீடான குடிபானம் – பிரௌனீயின் விசேட குடிபானமான கலவை, அது உண்மையில் சரியான முறையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  உண்மையான ஒரு  பிரௌனி வடிவத்துக்கு பால் கலந்த தயாரிப்பாக அது இருந்ததுடன் அது அதற்குரிய உயர்ரக தரத்தினை கொண்டிருந்தது. இங்கே  பழங்களின் வகை தேனீர் பரிமாறப்படுகின்றன. பெரிகள் முதல் புதினா வரையிலும் டாக் சொக்களேட்டுக்களும் அங்கு காணப்படுகின்றன.

முக்கிய தரவுகள்

சகல மக்களும் அனுபவிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த தயாரிப்புகளை வழங்க வேண்டும் என்பதில் ஸ்மோக்கிஸ் நிறுவனம் அக்கறையாக காணப்படுகின்றது ஏனென்றால் அவர்களின் சகல பொருட்களும் 400 ரூபாய்க்கு குறைவாக காணப்படுவதுடன் ஒரு சில தெரிவுகள் 150 முதல் 200 ரூபா வரையிலான விலைக்குள் உள்வாங்கப் படுகிறது. அத்துடன் கொழும்பின் எந்த பகுதிக்கும் இங்கிருக்கும் உணவு வகைகள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன. நீங்கள் ஒரு சொக்கலேட் விரும்பியாக இருந்தால் அத்துடன் இரக்கமும் சூழலுக்கு உகந்ததுமான தயாரிப்புக்களை விரும்புவதாக இருந்தால் ஸ்மோக்கீஸ் பார் சரியான தெரிவாக இருக்கும்.