පිළිබඳව

Meatless Monday ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව

ශ‍්‍රී ලංකාවේ කි‍්‍රයාත්මක කර ඇති  Meatless Monday ව්‍යාපෘතිය, ලොව පුරා දැනට අතිසාර්ථක ලෙස කි‍්‍රයාත්මක වෙමින් පවතින Meatless Monday ව්‍යාපෘතියේ තවත් ආකර්ෂණීය වැඩසටහනකි. මාංශ පරිභෝජනය අවම කිරීමේ හා සෞඛ්‍යාරක්ෂාව පිළිබඳ ඇති අවබෝධය නැංවීම, පාරිසරික මෙන්ම ශාක මූලික කරගත් ආහාර රටාවකට හුරුවීමෙන් ලැබෙන ප‍්‍රතිලාභ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම මෙහි මූලික අරමුණු වී තිබේ.

මෙම ව්‍යාපාරය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ ජාත්‍යන්තර මානව සමාජයේ (HSI) සහයෝගීත්වයෙනි. ජාත්‍යන්තර මානව සමාජය, සත්ව ආරක්ෂණය උදෙසා කැපවන ප‍්‍රධානතම සංවිධානයක් ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි. ලොව පුරා සිටින සත්වයන්ගේ සුබසාධනය වෙනුවෙන් තම ප‍්‍රචාරණ වැඩසටහන් ඔස්සේ, සත්වයන් උදෙසා කෲරත්වයෙන් මිදුණු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මානව සමාජය සංවිධානය කැපවි සිටියි. එම කටයුතුවලට සමගාමීව ශ‍්‍රී ලංකාවේ සත්ව සුබසාධනය වෙනුවෙන් කි‍්‍රයාකාරී මට්ටමෙන් ප‍්‍රධාන භූමිකාවක් ඉටුකරනු ලබන්නේ SLYCAN Trust ආයතනයයි. එම ආයතනය සිය කි‍්‍රයාකාරී දායකත්වය සපයන  Meatless Monday ව්‍යාපෘතියෙහි අරමුණු වී ඇත්තේ දේශගුණික  වෙනස්වීම් සඳහා අහිතකර ලෙස බලපානු ලබන කරුණු, සත්ව හිංසනය, සෞඛ්‍යය ආදියෙහි ගැටලූ විසඳීම සඳහා ශාඛ පදනම් වූ ආහාර රටාවකට හුරුවීම ආදිය පිළිබඳ අවබෝධය හා උපදේශනය සැපයීමයි. 

මෙම ව්‍යාපෘතිය ඔස්සේ හඳුන්වාදෙනු ලබන්නේ සතියකට එක් දිනක් මස්, මාංශවලින් තොර ආහාර පරිභෝජනයෙන් පෞද්ගලික සෞඛ්‍යාරක්ෂාවට, පාරිසරික හා සත්ව සුබසාධනයට කෙසේ බලපාන්නේ ද යන්න පිළිබඳ පාරිභෝගිකයන් දැනුවත් කිරීම ය.

අපව සම්භන්ධ කර ගැනීමට

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අප හා සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය පිලිබඳ විස්තර මෙම වෙබ්අඩවියේ  ඇතුළත් ය.