எம்மைப்பற்றி

தாவரங்கள்மூலமான உனவுகலின் நன்மைகள் , சூழல், மற்ரும் ஆரோக்கியம் ஆகியவை தொடர்பான விழிப்புணர்வினை அதிகரித்தல் மற்றும் இறைச்சி நுகர்வினை குறைத்தல் ஆகியவற்றினை பிரதான இலக்காக கொண்ட உலகளாவிய மீட்லெஸ்மண்டே  பிரசார நடவடிக்கைகளின் வெற்ரியின் பலனாக மீட்லெஸ்மண்டே ஶ்ரீலங்கா உருவாக்கப்பட்டது

உலகளாவிய ரீதியில் விலங்குகளின் நலன்புரியினை ஊக்குவிப்பதன் ஊடாக துன்புறுத்தலற்ற வாழ்வதற்கான சூழலை விலங்குகளுக்கு அமைத்தல் , மற்றும் சகல விலங்குகளையும் பாதுகாத்தலை நோக்கி செயற்படும்  முக்கிய நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் ஹியூமானே சொசைட்டி இன்டர்நேஷனல் / Humane Society International (HSI)  , நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்தப் பிரசார நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.  சிலிக்கான் ட்ரஸ்ட்(SLYCAN Trust) அமைப்பானது  செயற்திறன் மிக்க பங்களிப்பினை வழங்கி  வரும் இலங்கையின் விலங்குகளின் நலன்புரி தொடர்பான செயற்பாடுகளுடன் இணங்க காலநிலை மாற்றத்தின் மிகமோசமான தாக்கங்கள் ,ஆரோக்கியம் மற்றும் விலங்குகள் மீதான துன்புறுத்தல்கள் ஆகிய விடயங்களுக்கு முகம்கொடுக்கும் வகையில் தாவரங்களை அடிப்படையாக கொண்ட உணவுகளை நோக்கி செல்லவேண்டிய தேவை மீதான பிரசார மற்றும் விழிப்புணர்வு திட்டங்களை முன்னெடுக்கும் வகையில் மீற்லெஸ்மண்டே திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது.

தனிபட்ட ஆரோக்கியம், சூழல்,மற்றும் விலங்குகளின் நலன்புரி ஆகிய நன்மைகள் இதன்மூலம் கிடைக்கப்பெறுகிறது என்ற  புரிதலுடன்  நுகர்வோர் வாரத்தில் ஒரு நாள் அசைவமற்ற உணவினை உண்ண வேண்டும் என்பதே  இந்த பிரசாரநடவடிக்கையின் முக்கிய விண்ணப்பம் அல்லது கோரிக்கையாகும்.

On Key

Related Posts

தாவர அடிப்படையிலான உணவு வகைகள் பற்றிய மீளாய்வு [ KIKU Colombo]

நாங்கள் மதிப்பாய்வு செய்ய விரும்பும் உணவகத்தில் ஒன்றாக ‘கிகு கொழும்பு’ (KIKU Colombo) காணப்படுகின்றது. தற்போது சமூகம் எதிர்கொள்ளும் கோவிட் தொற்றுநோய் காரணமாக வெளியே தினமும் செல்லமுடியாத சூழ்நிலைகளுக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டுளோம். ஆனால் நாம்

இயற்கை சார்ந்த விவசாய தீர்வுகள் – நெற் பயிர்ச்செய்கைa

இன்றைய சூழலில் இரசாயன பாகுபாடுகள் கலந்த பொருட்கள் விவசாயத்தில் கட்டுப்பாடற்ற பயன்பாடாக காணப்படுகிறது. இவ் பயன்பாடானது பூமியில் மண், நீர், தாவரங்கள், விலங்கினங்கள், காற்று மற்றும் மனித உயிர்களின் ஆரோக்கியத்தில் தீங்கு விளைவிப்பவையாக உள்ளது

ஒரு நிலையான எதிர்காலத்திற்கான விலங்குகள் மீது தீங்குவிளைவிக்காத மற்றும் காலநிலை நட்பு முறையிலான உணவு தேர்வு முறைகள்

இவ் உலகில் படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சுதந்திரமாக இருப்பதற்கும் மற்றும் இவ் பூமியை சமநிலையில் இயக்க வைப்பது என்பது அனைத்து உயிர்களையும் கொண்டமைக்கப்பட்ட ஒரு வட்ட சமநிலை ஆகும்.  ஒரு நிலையான சமுதாயம் என்று

‘Tea Avenue’ இல் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருந்த உயர் தேநீர் விருந்து பற்றிய ஒரு பார்வை – One Galle Face

‘One galle face’  இல் அமைந்துள்ள “Tea Avenue” போயா தினங்கள் மற்றும் வார இறுதி நாட்களில் அவர்களின் சைவ உயர் தேநீர் விருப்பத்தைப் பற்றி அறிவித்தபோது, எங்களுடைய ‘Meatless Monday SL’  குழு