இரக்கமும் காலநிலைக்கு உகந்ததுமான ஓர் உலகுக்கான அசைவமற்ற வாழ்க்கை வடிவங்கள்
Slider


மீட்லெஸ்மண்டே ஶ்ரீலங்கா

தாவரங்கள் மூலமான உணவுகளின் நன்மைகள் , சூழல், மற்றும் ஆரோக்கியம் ஆகியவை தொடர்பான விழிப்புணர்வினை அதிகரித்தல் மற்றும் இறைச்சி நுகர்வினை குறைத்தல் ஆகியவற்றினை பிரதான இலக்காக கொண்ட உலகளாவிய மீட்லெஸ்மண்டே  பிரசார நடவடிக்கைகளின் வெற்றியின் பலனாக மீட்லெஸ்மண்டே ஶ்ரீலங்கா உருவாக்கப்பட்டது. இதன் மேலதிக தகவல்களை அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த பகுதி ஊடாக வாசிக்கமுடியும்.சமீபத்திய உள்ளீடுகள்

ஸ்மோக்கீஸ் – த பிரௌனி பார்
நீங்கள் உங்களின் இனிப்பு சுவையை பூர்த்தி செய்வதற்கும் அத்துடன் கொடூரங்களில்லா முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட சொக்களேற்றுக்களை சுவைப்பதற்கும் இல்லாவிடில் அதற்கும் மேலாக விசேடமாக சொக்கலேட் தெரிவுகளை சுவைப்பதற்கும் விரும்புவதாக
Read more.
மௌன்ட்லவினியா ஹோட்டல்
இலங்கையில் முழுமையான மரக்கறி உணவினை வழங்கும் ஒரு முதலாவது ஹோட்டல் மௌன்ட்லவினியா ஹோட்டல் ஆகும். ஒவ்வொரு போயா தினத்தில் அங்கு முழுமையான மரக்கறி உணவு தொகுதியே பரிமாறப்படுகிறது.
Read more.
நச்சுரல் ஈட்ஸ்
இந்த உணவகம் கொழும்பில் அமைந்திருக்கும் ரேஸ் ஹவுஸ் தொகுதியில் மூன்றாம் மாடியில் காணப்படுகிறது. அதற்கு அருகில் உடற்பயிற்சி கூடம் உள்ளது. இங்கே ஆரோக்கியமானதும் நிலையானதுமான வாழ்க்கை வடிவங்களை
Read more.

சமூக ஊடகம்

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.